English English Polski Polski
Wydziałowa Stacja Doświadczalna
w Skierniewicach
Start

Wydziałowa Stacja Doświadczalna w Skierniewicach jest jednostką organizacyjną Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, zarządzaną przez Zakład Chemii Rolniczej. Największe bogactwo naszej Stacji stanowią wieloletnie statyczne doświadczenia nawozowe, prowadzone nieprzerwanie od ponad 90 lat. Są to, więc najstarsze tego typu obiekty doświadczalne w Polsce i jedne z najstarszych w Europie! Posiadanie tak unikalnego warsztatu badawczego pozwala na ocenę długookresowych zmian w środowisku wynikających ze stosowania różnych systemów nawożenia i zmianowania oraz ich wpływu na plonowanie i jakość uprawianych gatunków roślin.

 

   

Witamy na oficjalnej stronie Wydziałowej Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach!

  

Szukaj Menu